Abonats Brascó

Abonats Brascó

ABONAMENTS BRASCÓ

ESTÀNDARD:
Permet l’ús sense cost addicional de la piscina, del gym, del camp de futbol, de la pista de tennis i de les pistes de pàdel.
Abonament anual 25€ / mes (permanencia mínima 8 mesos)
Abonament trimestral (entre Octubre i Maig) 120€
Abonament mensual (entre Octubre i Maig) 50€

TEMPORADA:
Permet l’ús sense cost addicional de la piscina, del gym, del camp de futbol, de la pista de tennis i de les pistes de pàdel.
Abonament trimestral (entre Maig i Setembre) 200€
Abonament mensual (entre Juny i Setembre) 100€

ESPECÍFICS:
Abonament trimestral piscina (entre Juny i Setembre) 100€
Abonament mensual piscina (entre Juny i Setembre) 50€
Abonament trimestral GYM 100€
Abonament mensual GYM 50€

Dia Piscina 5€
Dia Gym 7,50€
Dia Brascó (Gym + Piscina) 10€

Tots els abonaments tenen descomptes per familiars:
Altres adults (majors 16 anys): 25% de descompte
1r i 2n fill (menor 16 anys): 50% de descompte
3r fill (menor 16 anys): 100% de descompte

Sponsors

Estrella Damm
Port de la Selva - Brisa by Herminda
Head
Schweppes